OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” Założony 18 czerwca 1974 roku

Pierwszym prezesem zostaje prof. Witold Precht,
który jest wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej oraz
pozostaje Prezesem Honorowym Klubu.

Mares Koszalin

40 lat od założenia Klubu Płetwonurków

OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” został założony 18 czerwca 1974 roku. Pierwszym prezesem zostaje prof. Witold Precht, który jest wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej oraz pozostaje Prezesem Honorowym klubu. Przez następne lata funkcję prezesów pełnili kolejno:

  • w latach 1974-1980 Witold Precht
  • w latach 1980-1986 Andrzej Stenzel
  • w latach 1986-1990;1992-1994;1998-2003;2005-  Marian Kurtiak
  • w latach1990-1992 Krzysztof Kobyliński
  • w latach 1994-1996 Wojciech Pstrokoński
  • w latach 1996- 1998 Tomasz Kurzawski
  • w latach 2003-2005 Szymon Urbanowicz

Klub Płetwonurków

Klub MARES działa w ramach Komisji Działalności Podwodnej PTTK członka Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej (CMAS), a jednocześnie jest Jednostką Ratownictwa Wodnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Od 1995 roku zostaliśmy powołani w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej decyzją Komendanta Głównego PSP Nr 17/17 z dnia 10.03.1995r.

OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES”

Klub MARES działa w ramach Komisji Działalności Podwodnej PTTK członka Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej (CMAS), a jednocześnie jest Jednostką Ratownictwa Wodnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wiele lat działalności zaowocowało organizacją i udziałem w wielu akcjach poszukiwawczych, ekologicznych oraz ratowania mienia w czasie klęsk żywiołowych, powodzi i podtopieniach.

Wykonywaliśmy również wiele różnego rodzaju prac podwodnych w całym kraju w tym: w portach Ustki, Darłowa, Gdyni, Władysławowa i Kołobrzegu oraz w elektrowniach wodnych Dychowo, Niedalino, Jastrowie, Dobrzyca, Żagań, Rościno, Płoty, Borowo.