OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” Założony 18 czerwca 1974 roku

Pierwszym prezesem zostaje prof. Witold Precht,
który jest wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej oraz
pozostaje Prezesem Honorowym Klubu.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO
KLUB PŁETWONURKÓW „MARES” Koszalin

OSP ORW Klub Płetwonurków „MARES” został założony 18 czerwca 1974 roku. Pierwszym prezesem zostaje prof. Witold Precht, który jest wykładowcą na Politechnice Koszalińskiej oraz pozostaje Prezesem Honorowym klubu. Przez następne lata funkcję prezesów pełnili kolejno:

 • w latach 1974-1980 Witold Precht
 • w latach 1980-1986 Andrzej Stenzel
 • w latach 1986-1990;1992-1994;1998-2003;2005- Marian Kurtiak
 • w latach1990-1992 Krzysztof Kobyliński
 • w latach 1994-1996 Wojciech Pstrokoński
 • w latach 1996- 1998 Tomasz Kurzawski
 • w latach 2003-2005 Szymon Urbanowicz

Klub MARES działa w ramach Komisji Działalności Podwodnej PTTK członka Światowej Konfederacji Działalności Podwodnej (CMAS), a jednocześnie jest Jednostką Ratownictwa Wodnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.

Od 1995 roku zostaliśmy powołani w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej decyzją Komendanta Głównego PSP Nr 17/17 z dnia 10.03.1995r.

W czasie 36lat istnienia Klub MARES zorganizował wiele zagranicznych wypraw nurkowych w tym do:

 • Bułgarii1984,1986,1994;2008
 • Meksyku 1985; na Kubę 1987,1990,2005;
 • Jugosławii 1986; Grecji 1986;
 • Turcji 1994;
 • Egiptu1992,1996,1997,1998,1999,2004,2005, 2006; 2007
 • Włoch 1995,1997;
 • na Wyspy Kanaryjskie 1994;
 • do Chorwacji 1998,2001,2002
 • Norwegii 1996.

Obecnie wyjazdy zagraniczne organizowane są indywidualnie i mają charakter rekreacyjno stażowych odbywa się ich kilka rocznie głównie do Egiptu, Chorwacji.

Wiele lat działalności zaowocowało organizacją i udziałem w wielu akcjach poszukiwawczych, ekologicznych oraz ratowania mienia w czasie klęsk żywiołowych, powodzi i podtopieniach.

Wykonywaliśmy również wiele różnego rodzaju prac podwodnych w całym kraju w tym:
w portach Ustki, Darłowa, Gdyni, Władysławowa i Kołobrzegu oraz w elektrowniach wodnych Dychowo, Niedalino, Jastrowie, Dobrzyca, Żagań, Rościno, Płoty, Borowo.

Klub ma też osiągnięcia w odkryciach archeologicznych między innymi:
podwodnego mostu na jeziorze Bobęcino i łodzi dłubanej z X wiek na jeź. Betyń oraz w rzece Radwi k. Niedalina.

Od wielu lat Klub Mares nieprzerwanie co roku organizuje obozy szkoleniowe na wszystkie stopnie nurkowe oraz szkolenia specjalistyczne WM1, SS1, Pl1, PF1, PF2, PN1 i PN2, PT, PR i MR wg. programu KDP PTTK.

Klub Mares zrzesza ok. 120 członków w tym kadra instruktorska składa się z 11 instruktorów ze stopniami M1+, M2+ oraz M3 a szeroką gamą szkoleń specjalistycznych.

W 1987 roku wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków dla strażaków z jednostek OSP i PSP. Od kilku lat grupa płetwonurków z OSP ORW Klubu Płetwonurków MARES obsługuje Euroregionalne Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków, organizowanych w Bornem Sulinowie w zakresie zabezpieczenia konkurencji sportowych oraz sędziowania.

W ostatnich 7ciu latach Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zleca OSP ORW Klubowi Płetwonurków „MARES” ogólnopolskie szkolenie strażaków płetwonurków z Jednostek Ratownictwa Wodnego.

Doceniając dotychczasową wieloletnią działalność w zakresie szkolenia nurkowego oraz organizacji wielu imprez nurkowych, ekologicznych, rekreacyjnych i sportowych Klub MARES został uhonorowany przez KDP PTTK przyznaniem wyróżnienia w postaci CERTYFIKATU Nr.6 , który poświadcza wysoki poziom profesjonalizmu prowadzonych działań w zakresie upowszechniania i rozwoju płetwonurkowania w Polsce.

W czasie ostatniej Krajowej Narady Aktywu Podwodnego KDP/PTTK, która odbyła się 27.03.2010 r w Warszawie do grona 9ciu członków KDP na lata 2010-2014 wybrany został na funkcję Wiceprezesa ds. szkolenia kol. Błażej Pruski instruktor M3.

Ostatnie lata działalności Klub MARES poświęca na rozwój w zakresie nurkowań technicznych na dużych głębokościach zwłaszcza na wrakach Bałtyku oraz akcji ekologicznych. W ostatnich latach szczególnie szybko rozwija się impreza ekologiczne „Ekologiczne Spotkania Płetwonurków” w 2009 od było się pięć spotkań na terenie województwa zachodniopomorskiego.